Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1567158
  [tensp] => 117 bis tổ 5 Kiêng Giang - Chú Điệp Cô Ngọc
  [ma] => Cổng hợp kim nhôm
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2017/06/14/07/41/14974261043.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => 117-bis-to-5-kieng-giang-chu-diep-co-ngoc
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2017-06-14 14:54:00
  [end_day] => 2017-07-14 14:54:00
  [xem] => 103
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/117-bis-to-5-kieng-giang-chu-diep-co-ngoc-1-1-1567158.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2017/06/14/07/41/14974261043.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2017/06/14/07/41/14974261043.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1501483
  [tensp] => 171 Long Thành Long Điền H chợ mới, An Giang
  [ma] => CT NHÀ ANH CHÂU PHONG
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/04/26/03/18/146164071415.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => Lan can hợp kim nhôm Thành Phố Hồ Chí Minh
  [url] => 171-long-thanh-long-dien-h-cho-moi-an-giang
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 226
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/171-long-thanh-long-dien-h-cho-moi-an-giang-1-1-1501483.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/04/26/03/18/146164071415.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/04/26/03/18/146164071415.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1567119
  [tensp] => 47 Huỳnh Văn Cù, Dĩ An Bình Dương
  [ma] => Cửa nhôm đúc giá rẻ
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2017/06/12/07/06/149725119885.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => 47-huynh-van-cu-di-an-binh-duong
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2017-06-12 14:13:00
  [end_day] => 2017-07-12 14:13:00
  [xem] => 104
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/47-huynh-van-cu-di-an-binh-duong-1-1-1567119.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2017/06/12/07/06/149725119885.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2017/06/12/07/06/149725119885.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1567165
  [tensp] => 76 Vành Đai - Q6 - ANH VI VĂN PHÚC
  [ma] => CỔNG ĐẸP SÀI GÒN
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2017/06/14/08/11/149742790454.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => 76-vanh-dai-q6-anh-vi-van-phuc
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2017-06-14 16:09:00
  [end_day] => 2017-07-14 16:09:00
  [xem] => 117
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/76-vanh-dai-q6-anh-vi-van-phuc-1-1-1567165.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2017/06/14/08/11/149742790454.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2017/06/14/08/11/149742790454.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1502246
  [tensp] => ANH TRUNG KIÊN- Lý Thường Kệt Tỉnh Bình Dương
  [ma] => ECB TRU RONG BINH DUONG
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/04/28/04/42/14618185282.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => anh-trung-kien-ly-thuong-ket-tinh-binh-duong
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 282
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/anh-trung-kien-ly-thuong-ket-tinh-binh-duong-1-1-1502246.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/04/28/04/42/14618185282.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/04/28/04/42/14618185282.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1567167
  [tensp] => Ấp Đầu Bờ - Xã Hòa Thuận - Huyện Châu Thành - Tỉnh Trà Vinh Anh - Võ Việt Minh
  [ma] => cửa cổng hợp kim 020
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2017/06/14/09/21/149743209242.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ap-dau-bo-xa-hoa-thuan-huyen-chau-thanh-tinh-tra-vinh-anh-vo-viet-minh-
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2017-06-14 16:28:00
  [end_day] => 2017-07-14 16:28:00
  [xem] => 136
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ap-dau-bo-xa-hoa-thuan-huyen-chau-thanh-tinh-tra-vinh-anh-vo-viet-minh--1-1-1567167.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2017/06/14/09/21/149743209242.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2017/06/14/09/21/149743209242.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1502240
  [tensp] => CHÚ TỪ VĂN CỪ 32, Ấp Thị Hai,chợ mói An Giang
  [ma] => ECB HOANG CUNG
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/04/28/04/20/146181720623.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => cửa cổng hợp kim nhôm, cửa nhôm đúc 1, cửa cổng hợp kim nhôm cao cấp, cửa cổng hợp kim cao cấp, cừa rào, cửa rào 4 cánh mở.
  [url] => chu-tu-van-cu-32-ap-thi-haicho-moi-an-giang
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 246
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/chu-tu-van-cu-32-ap-thi-haicho-moi-an-giang-1-1-1502240.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/04/28/04/20/146181720623.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/04/28/04/20/146181720623.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1371892
  [tensp] => CÔNG TRÌNH ANH LINH DAKLAK
  [ma] => CT ECB 06
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/33/144185958952.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cong-trinh-anh-linh-daklak
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2015-09-10 11:43:00
  [end_day] => 2015-10-10 11:43:00
  [xem] => 409
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cong-trinh-anh-linh-daklak-1-1-1371892.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/33/144185958952.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/33/144185958952.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1371889
  [tensp] => CÔNG TRÌNH CHỊ HOA-P12-TÂN BÌNH
  [ma] => CT ECB 05
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/16/144185859299.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cong-trinh-chi-hoa-p12-tan-binh
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2015-09-10 11:30:00
  [end_day] => 2015-10-10 11:30:00
  [xem] => 393
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cong-trinh-chi-hoa-p12-tan-binh-1-1-1371889.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/16/144185859299.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/16/144185859299.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1577721
  [tensp] => Công trình Chị Mai - 138 trương công định, Tân Bình
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2018/04/02/06/34/152265088078.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cong-trinh-chi-mai-138-truong-cong-dinh-tan-binh
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2018-04-02 13:36:00
  [end_day] => 2018-05-02 13:36:00
  [xem] => 121
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cong-trinh-chi-mai-138-truong-cong-dinh-tan-binh-1-1-1577721.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2018/04/02/06/34/152265088078.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2018/04/02/06/34/152265088078.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1372168
  [tensp] => CỒNG TRÌNH NHÀ ANH ĐỨC TÂN BÌNH
  [ma] => CT ECB 08
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2015/09/10/02/25/144186990385.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cong-trinh-nha-anh-duc-tan-binh
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2015-09-10 14:43:00
  [end_day] => 2015-10-10 14:43:00
  [xem] => 455
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cong-trinh-nha-anh-duc-tan-binh-1-1-1372168.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2015/09/10/02/25/144186990385.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2015/09/10/02/25/144186990385.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1372036
  [tensp] => CÔNG TRÌNH NHÀ CHỊ THU KHU THẢO ĐIÊN QUẬN 2
  [ma] => CT ECB 07
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/53/144186078882.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cong-trinh-nha-chi-thu-khu-thao-dien-quan-2
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2015-09-10 14:19:00
  [end_day] => 2015-10-10 14:19:00
  [xem] => 454
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cong-trinh-nha-chi-thu-khu-thao-dien-quan-2-1-1-1372036.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/53/144186078882.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2015/09/10/11/53/144186078882.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1484147
  [tensp] => CT A HUỲNH CHIÊU-CTY THỦY SẢN VŨ LINH ẤP CÂY TRÂM TP CÀ MAU
  [ma] => cacngphiu
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/42/145862174275.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => cửa cổng nhôm đúc cao cấp, dành cho biệt thư, biệt thự vườn, mang lại vẽ đẹp sang trọng cho gia chủ.
  [url] => cua-phu-dieu
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2016-07-07 10:35:40
  [end_day] => 2016-08-07 10:35:40
  [xem] => 622
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cua-phu-dieu-1-1-1484147.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/42/145862174275.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/42/145862174275.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1484163
  [tensp] => CT A LÝ HƯNG BÌNH- Dg 24 kdc B phú, Q6
  [ma] => CỬA CAO CẤP
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/57/145862264586.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ct-a-ly-hung-binh-dg-24-kdc-b-phu-q6
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 267
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ct-a-ly-hung-binh-dg-24-kdc-b-phu-q6-1-1-1484163.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/57/145862264586.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/57/145862264586.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1484195
  [tensp] => CT A TRUNG KIENG Số 1, đường số 2, khu tái định cư Phú Hòa, Tp Thủ Dầu Một , Bình Dương
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/03/22/07/11/145863071617.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ct-a-trung-kieng-so-1-duong-so-2-khu-tai-dinh-cu-phu-hoa-tp-thu-dau-mot-binh-duong
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2016-03-22 14:18:00
  [end_day] => 2016-04-22 14:18:00
  [xem] => 242
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ct-a-trung-kieng-so-1-duong-so-2-khu-tai-dinh-cu-phu-hoa-tp-thu-dau-mot-binh-duong-1-1-1484195.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/03/22/07/11/145863071617.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/03/22/07/11/145863071617.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1484255
  [tensp] => CT A VI VĂN PHÚC - VÀNH ĐAI Q6
  [ma] => ECBGATE
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/03/22/08/02/145863377796.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ecbgate
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2016-03-22 15:10:38
  [end_day] => 2016-04-22 15:10:38
  [xem] => 262
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ecbgate-1-1-1484255.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/03/22/08/02/145863377796.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/03/22/08/02/145863377796.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1484161
  [tensp] => CT ANH TRẦN VĂN TUYẾN - Đg A8, kdc VL BT
  [ma] => cửa cổng phù điêu
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/56/145862257469.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => ct-anh-tran-van-tuyen-dg-a8-kdc-vl-bt
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 230
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ct-anh-tran-van-tuyen-dg-a8-kdc-vl-bt-1-1-1484161.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/56/145862257469.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/03/22/04/56/145862257469.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1501497
  [tensp] => CT CHỊ HOÀNG YẾN 299 G24 Thân Văn Nhiếp, Q2
  [ma] => CỔNG NỮ HOÀNG
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/04/26/03/33/146164158499.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => cửa cổng hợp kim nhôm, cửa nhôm cao cấp, cổng đúc sài gòn, cổng đúc, cổng nhôm, cổng
  [url] => ct-chi-hoang-yen-299-g24-than-van-nhiep-q2
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 234
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ct-chi-hoang-yen-299-g24-than-van-nhiep-q2-1-1-1501497.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/04/26/03/33/146164158499.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/04/26/03/33/146164158499.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1502091
  [tensp] => CT CÔ HUÊ 77C- Ấp 3 - Phú Nhuận - T. Bến Tre
  [ma] => ECB TRU RONG
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2016/04/27/07/36/146174260176.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VND
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => Cầu thang hợp kim nhôm, lan can hợp kim nhôm, trụ đề ba hợp kim nhôm, cửa công hợp kim nhôm, cổng hợp kim nhôm
  [url] => ct-co-hue-77c-ap-3-phu-nhuan-t-ben-tre
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [end_day] => 0000-00-00 00:00:00
  [xem] => 250
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => 
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/ct-co-hue-77c-ap-3-phu-nhuan-t-ben-tre-1-1-1502091.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2016/04/27/07/36/146174260176.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2016/04/27/07/36/146174260176.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1562452
  [tensp] => CỬA CỔNG HỢP KIM NHÔM - SUM TỤ
  [ma] => ECB 021
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2017/03/20/09/09/14900009618.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cua-cong-hop-kim-nhom-sum-tu
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2017-03-22 11:02:38
  [end_day] => 2017-04-22 11:02:38
  [xem] => 129
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cua-cong-hop-kim-nhom-sum-tu-1-1-1562452.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2017/03/20/09/09/14900009618.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2017/03/20/09/09/14900009618.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1601092
  [tensp] => CỬA CỔNG NHÔM ĐÚC
  [ma] => 
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2024/04/24/09/25/171395070482.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => Có VAT
  [vat_display] => 1
  [short_info] => 
  [url] => cua-cong-nhom-duc
  [iddm] => ,509983,833057,
  [start_day] => 2024-04-24 16:35:00
  [end_day] => 2024-05-24 16:35:00
  [xem] => 10
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cua-cong-nhom-duc-1-1-1601092.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2024/04/24/09/25/171395070482.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2024/04/24/09/25/171395070482.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1562587
  [tensp] => G28 Đường số 6 Khu Dân Cư Đại Phúc.
  [ma] => CT CHỊ QUẾ HÂN
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2017/03/22/03/55/149015495067.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => g28-duong-so-6-khu-dan-cu-dai-phuc
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2017-03-22 11:00:00
  [end_day] => 2017-04-22 11:00:00
  [xem] => 120
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/g28-duong-so-6-khu-dan-cu-dai-phuc-1-1-1562587.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2017/03/22/03/55/149015495067.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2017/03/22/03/55/149015495067.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1368796
  [tensp] => NHÀ ANH HÀ HÓC MÔN
  [ma] => CTECB03
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2015/09/08/06/20/144171121865.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => nha-anh-ha-hoc-mon
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2015-09-08 18:25:43
  [end_day] => 2015-10-08 18:25:43
  [xem] => 396
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/nha-anh-ha-hoc-mon-1-1-1368796.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2015/09/08/06/20/144171121865.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2015/09/08/06/20/144171121865.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
Array
(
  [ttr] => Còn hàng
  [idsp] => 1368795
  [tensp] => NHÀ ANH HÙNG QUẬN BÌNH TÂN
  [ma] => CTECB02
  [anhc] => upload/web/50/507926/product/2015/09/08/06/14/144171085649.jpg
  [gia] => 
  [giakm] => 0
  [percent] => 0
  [dvgia] => VNĐ
  [idw] => 507926
  [linhvuc] => 0
  [vat] => 
  [vat_display] => 0
  [short_info] => 
  [url] => cua-cong-phu-dieu-kin
  [iddm] => ,833057,
  [start_day] => 2015-09-08 18:25:05
  [end_day] => 2015-10-08 18:25:05
  [xem] => 425
  [sale_repeat] => 0
  [icon_sp] => {"top_right":"0","bottom_right":"0","top_left":"0","bottom_left":"0","center_mid":"0"}
  [icon_product] => 
  [link] => http://cuanhomduc.net/cua-cong-phu-dieu-kin-1-1-1368795.html
  [source] => http://cdn-img-v1.webbnc.net/upload/web/50/507926/product/2015/09/08/06/14/144171085649.jpg_resize300x300.jpg" onerror="this.onerror=null;this.src='http://upload.webbnc.net/view.php?image=upload/web/50/507926/product/2015/09/08/06/14/144171085649.jpg&mode=resize&size=300x300'"
  [per] => 
  [giaban] => Liên hệ
  [thongtin] => Array
    (
    )

)
 

CÔNG TRÌNH THỰC TẾ - ECB - CÔNG TY CP SẢN XUẤT CỬA SỔ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI CHÂU ÂU
					
					
				
				
								
				
				
				
        

 
 
 


 
 
 


 
 

 

 

 

Giỏ hàng mini

Hiện bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng.
Vào giỏ hàng
Video Giới Thiệu
Tỷ Giá
Mua vào Bán ra
AUD 16,532.10 17,234.76
CAD 18,186.25 18,959.22
CHF 27,221.48 28,378.48
CNY 3,443.34 3,590.24
DKK - 3,774.25
EUR 26,920.44 28,396.44
GBP 31,522.06 32,861.84
HKD 3,177.41 3,312.46
INR - 316.74
JPY 158.02 167.24
KRW 16.12 19.54
KWD - 86,012.39
MYR - 5,484.48
NOK - 2,437.09
RUB - 296.21
SAR - 7,036.40
SEK - 2,430.75
SGD 18,417.21 19,199.99
THB 618.20 713.20
USD 25,236.00 25,466.00
(Nguồn Vietcombank.com.vn)
Thăm dò ý kiến
Rất đẹp
Đẹp
Bình thường
Xấu
Thống kê
Tổng truy cập
Trong tháng
Trong tuần
Trong ngày
Trực tuyến
Liên Kết Website

CÔNG TRÌNH THỰC TẾ

Một Số Công Trình Đã Thi Công bình tân, tân bình , quận 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 quận gò vấp. một số công trình nổi bật đã tham gia thi công. Một Số Công Trình cửa cổng hợp kim nhôm đúc đặc nguyên khối. cửa cổng đẹp nhất sài gòn, cửa cổng hợp kim nhôm giá rẻ nhất.

Mời bạn xem tiếp (Còn 7 sản phẩm)
Mời bạn xem tiếp (Còn 7 sản phẩm)
Mời bạn xem tiếp (Còn 7 sản phẩm)